Vips Платформа

Аналитична функционалност на Vpos Platform

• Анализ на посещения на клиент/персонал в определна зона/всички зони за избран период от време;

• Анализ на време на престой на клиент/персонал в определна зона/всички зони за избран период от време;

• Визуализиране на маршрути на клиенти/персонал . Анализ на маршрути.

• Визуализиране на местоположението на всички клиенти/персонал за определен времеви интервал;

Оперативна функционалност на Vpos Platform• Визуализиране на рекламно съдържане или друг вид обща или персонализирана информация на външен дисплей или на екрана на преносимо устройство при преминаване на клиент/персонал в предварително избрана зона;

• Двупосочен обмен на информация в реално време със системи за разплащания, клиентска лоялност, управление на връзки с клиенти и др.;

VPos Platform дава възможност за:• Задаване на брой обекти/етажи/офиси.

• Прилагане на карта/схема на обект;

• Разполагане на активни реални или виртуални зони по карта/схема;

• Картина в реално време на активността в обекта;

• Наименуване на активните зони;

• Създаване на групи от зони;

• Увеличаване и намаляване обхвата на зоните;

• Създаване на часови зони за филтриране, агрегация или съгрегация на аналитичната информация;

• Експорт на данни и интерфейс към ERP, CRM, Програма за лоялност, др.

Попитайте ни!


Обадете ни се или ни пишете по email ако имате въпроси, и ние ще ви отговорим по най-бързият начин!

България
гр.София, бул.“Симеоновско шосе“ №4
тел: +359 2 4080-300
E-mail: info@vipsystems.net

Партньори


Германия
Stegäckerstraße 15, 72585 Riederich
тел: +49 7123 7269450
E-mail: Netzwerkkontor@vipsystems.net

Designed and Developed by VMobile.eu